top of page

Raw Food 食生廚藝工作坊/ 私房菜

 • 水克非爾 (益生菌) DIY 工作坊 (2024年3月)
  水克非爾 (益生菌) DIY 工作坊 (2024年3月)
  Thu, 21 Mar
  21 Mar 2024, 7:30 pm – 9:30 pm
  Cheung Lee Commercial Building, 25號 Kimberley Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
  21 Mar 2024, 7:30 pm – 9:30 pm
  Cheung Lee Commercial Building, 25號 Kimberley Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
 • 輕斷食排毒療癒日 (2天) - 2024年3月 復活節假期
  輕斷食排毒療癒日 (2天) - 2024年3月 復活節假期
  Fri, 29 Mar
  29 Mar 2024, 10:00 am – 30 Mar 2024, 5:00 pm
  綠野林、粉嶺綠田園, 綠野林、粉嶺綠田園
  29 Mar 2024, 10:00 am – 30 Mar 2024, 5:00 pm
  綠野林、粉嶺綠田園, 綠野林、粉嶺綠田園
bottom of page