top of page
1.png
2.png
3.png
4.png
5.png
6.png

課程前之體驗工作坊

即將到來的活動

 • 【綠色覺者 - 療癒師生命進階課程】(2021-E212-014)
  【綠色覺者 - 療癒師生命進階課程】(2021-E212-014)
  Wed, 19 May
  綠野林/ 綠田園/ 大埔
  19 May 2021, 10:00 am – 23 Feb 2022, 6:30 pm
  綠野林/ 綠田園/ 大埔 , Hong Kong, 尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈11樓1103室
  19 May 2021, 10:00 am – 23 Feb 2022, 6:30 pm
  綠野林/ 綠田園/ 大埔 , Hong Kong, 尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈11樓1103室
  我們的大時代,需要更多人 生命覺醒、亮己亮人 超越外在困境
 • 【綠色靈修】體驗工作坊 (2021-E212-035)
  【綠色靈修】體驗工作坊 (2021-E212-035)
  Sat, 08 May
  綠野林 Greenwoods
  08 May 2021, 7:30 pm – 9:30 pm
  綠野林 Greenwoods, Hong Kong, 尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈
  08 May 2021, 7:30 pm – 9:30 pm
  綠野林 Greenwoods, Hong Kong, 尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈
   第二屆【綠色覺者】導覽活動

第一屆學員工作坊

即將到來的活動

 • 頌缽先修班 (2021-E212-033)
  頌缽先修班 (2021-E212-033)
  Sun, 30 May
  綠野林 Greenwoods
  30 May 2021, 2:30 pm – 5:30 pm
  綠野林 Greenwoods, 25 Kimberley Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
  30 May 2021, 2:30 pm – 5:30 pm
  綠野林 Greenwoods, 25 Kimberley Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
bottom of page