top of page

套裝原價$423  推廣價7折優惠$298

 

套裝包括:

 

1.秘魯手工製陶瓷碟, 花紋色彩鮮艷, 可用於燃燒鼠尾草、聖木、塔香。

    價值$228

2. 秘魯聖木 2支 約20克

    價值$30

3.  Mountain sage添加秘魯聖木粉2扎(約4-5 吋1扎)

    價值$138 

    除咗可以淨化及提升能量之外,Mountain sage更可加強同夢想嘅連繫,有助達成夢想。

   

4. 手工鼠尾草塔香 3粒

    價值$27

 

       

** Palo Santo是南美洲的一棵神聖的香樹,意為“聖木”。它類似於乳香、沒藥和柯巴樹脂香。

 

使用 Palo Santo 的好處: 去除負能量 驅趕蚊蟲和昆蟲 消毒空氣 用於放鬆身心。

 

我們的 Palo Santo 木材是 100% 天然的,從收集得來的這些木材不會傷害樹木或森林。

 

使用這些聖木淨化物體、家庭、辦公室和自我。

 

只需燃燒尖端並吹棒,讓這片“聖木”的煙霧發揮作用。

 

 

**白鼠尾草的英文名字“Sage”是智者之意,鼠尾草的拉丁字根 salvare 意为“療癒”、“拯救”。

 

鼠尾草以提升情绪療癒及净化環境的强大草药已被使用了幾千年,一個高度靈聖的草本植物。至今为止可追溯的,利用鼠尾草的力量有强大的古老靈聖源頭:包括北美印第安部落。使用鼠尾草以增加智慧貿知識及保護。

 

鼠尾草的煙霧能把周圍空間的負能量除去,也可以用作淨化水晶。

 

秘魯手工製陶瓷碟空間清理套裝

    bottom of page