top of page

有機生機巴西果仁

Organic Raw Brazil Nuts 100g

 

  • 含有各種營養素,包括硒、維他命E、葉酸、鎂、鉀、鈣、蛋白質和抗氧化劑
  • 含有較多不飽和脂肪(好脂肪)及較少飽和脂肪(壞脂肪)
  • 有助預防心血管疾病

 

*可自備用器盛載

 

產地: 秘魯 (Product of Peru)

有機生機巴西果仁 Organic Raw Brazil Nuts 100g

    bottom of page